در حال نمایش 26 نتیجه

نمایش 9 24 36
دسته بندی
  محدوده قیمت
   برند

    پمپ سیرکولاتورخطی ورتکس WUP25/80-180

    101,000,000 ریال
    • حداقل مصرف انرژی
    • اطمینان و بازدهی بالا
    • توانایی تامین فشار بالا
    • توانایی تامین فشار بالا
    • دارای موتور تک فاز با روتور
    • دارای 3 درجه سرعت چرخشی
    • مصرف بهینه انرژی و آب گرم و سرد
    • ...

    پمپ سیرکولاتورخطی ورتکس WUP25/60-180

    72,050,000 ریال
    • حداقل مصرف انرژی
    • اطمینان و بازدهی بالا
    • توانایی تامین فشار بالا
    • توانایی تامین فشار بالا
    • دارای موتور تک فاز با روتور
    • دارای 3 درجه سرعت چرخشی
    • مصرف بهینه انرژی و آب گرم و سرد
    • ...

    پمپ سیرکولاتورخطی ورتکس WUP32/60-180

    73,216,000 ریال
    • حداقل مصرف انرژی
    • اطمینان و بازدهی بالا
    • توانایی تامین فشار بالا
    • توانایی تامین فشار بالا
    • دارای موتور تک فاز با روتور
    • دارای 3 درجه سرعت چرخشی
    • مصرف بهینه انرژی و آب گرم و سرد
    • ...

    پمپ سیرکولاتورخطی ورتکس WUP32/80-180

    • حداقل مصرف انرژی
    • اطمینان و بازدهی بالا
    • توانایی تامین فشار بالا
    • توانایی تامین فشار بالا
    • دارای موتور تک فاز با روتور
    • دارای 3 درجه سرعت چرخشی
    • مصرف بهینه انرژی و آب گرم و سرد
    • ...

    پمپ سیرکولاتورخطی ورتکس WUPF40-120/250

    • حداقل مصرف انرژی
    • اطمینان و بازدهی بالا
    • توانایی تامین فشار بالا
    • توانایی تامین فشار بالا
    • دارای موتور سه فاز با روتور
    • دارای 3 درجه سرعت چرخشی
    • مصرف بهینه انرژی و آب گرم و سرد
    • ...

    پمپ سیرکولاتورخطی ورتکس WUP25/40-180

    69,760,000 ریال
    • حداقل مصرف انرژی
    • اطمینان و بازدهی بالا
    • توانایی تامین فشار بالا
    • توانایی تامین فشار بالا
    • دارای موتور تک فاز با روتور
    • دارای 3 درجه سرعت چرخشی
    • مصرف بهینه انرژی و آب گرم و سرد
    • ...

    پمپ سیرکولاتورخطی ورتکس WUPF50-120/280

    • حداقل مصرف انرژی
    • اطمینان و بازدهی بالا
    • توانایی تامین فشار بالا
    • توانایی تامین فشار بالا
    • دارای موتور سه فاز با روتور
    • دارای 3 درجه سرعت چرخشی
    • مصرف بهینه انرژی و آب گرم و سرد
    • ...

    پمپ سیرکولاتورخطی ورتکس WUPF65-120/340

    • حداقل مصرف انرژی
    • اطمینان و بازدهی بالا
    • توانایی تامین فشار بالا
    • توانایی تامین فشار بالا
    • دارای موتور سه فاز با روتور
    • دارای 3 درجه سرعت چرخشی
    • مصرف بهینه انرژی و آب گرم و سرد
    • ...

    پمپ سیرکولاتورخطی ورتکس WUPF80-120/360

    • حداقل مصرف انرژی
    • اطمینان و بازدهی بالا
    • توانایی تامین فشار بالا
    • توانایی تامین فشار بالا
    • دارای موتور سه فاز با روتور
    • دارای 3 درجه سرعت چرخشی
    • مصرف بهینه انرژی و آب گرم و سرد
    • ...

    پمپ محیطی ورتکس PM50

    37,600,000 ریال
    • تکفاز
    • کم صدا
    • قدرت 0/5HP
    • وزن 6/1 کیلوگرم
    • حداقل مصرف انرژی
    • حداکثر هد(H) 38 متر
    • اطمینان و بازدهی بالا
    • توانایی تامین فشار بالا
    • حداکثر فشار کاری 10 بار
    • ساخت شرکت ورتکس ایتالیا
    • سایز اتصال ورودی و خروجی 1 اینچ
    • حداکثر دبی(Q) 2/1 متر مکعب بر ساعت
    • حداکثر دمای سیال 60 درجه سانتی گراد

    پمپ محیطی ورتکس PM80

    60,410,000 ریال
    • تکفاز
    • کم صدا
    • قدرت 0/8HP
    • وزن 9/2 کیلوگرم
    • حداقل مصرف انرژی
    • حداکثر هد(H) 55 متر
    • اطمینان و بازدهی بالا
    • توانایی تامین فشار بالا
    • حداکثر فشار کاری 10 بار
    • ساخت شرکت ورتکس ایتالیا
    • سایز اتصال ورودی و خروجی 1 اینچ
    • حداکثر دبی(Q) 3 متر مکعب بر ساعت
    • حداکثر دمای سیال 60 درجه سانتی گراد
    • جنس بدنه چدنی با پروانه برنجی به همراه شفت استیل304 و سیل سرامیک/گرافیت/ NBR
    •  ...

    پمپ جتی ورتکس JET100

    77,050,000 ریال
    • تکفاز
    • قدرت 1HP
    • وزن 14/5 کیلوگرم
    • حداقل مصرف انرژی
    • اطمینان و بازدهی بالا
    • حداکثر هد (H) 46 متر
    • حداکثر فشار کاری 10 بار
    • حداکثر مکش از عمق8متر
    • حداکثر دبی (Q) 3/6 مترمکعب بر ساعت
    • حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتی گراد

    پمپ بشقابی تک پروانه ورتکس ایتالیا مدل C50

    58,050,000 ریال
    • تکفاز
    • کم صدا
    • قدرت 0/5HP
    • وزن 9/4 کیلوگرم
    • حداقل مصرف انرژی
    • اطمینان و بازدهی بالا
    • حداکثر هد (H) 20 متر
    • حداکثر فشار کاری 6 بار
    • حداکثر دبی (Q) 6 مترمکعب بر ساعت
    • حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتی گراد

    پمپ بشقابی تک پروانه ورتکس ایتالیا مدل C100

    76,560,000 ریال
    • تکفاز
    • کم صدا
    • قدرت 1HP
    • وزن 14/8 کیلوگرم
    • حداقل مصرف انرژی
    • اطمینان و بازدهی بالا
    • حداکثر هد (H) 29 متر
    • حداکثر فشار کاری 6 بار
    • حداکثر دبی (Q) 7/5 مترمکعب بر ساعت
    • حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتی گراد

    پمپ بشقابی تک پروانه ورتکس ایتالیا مدل C150

    173,570,000 ریال
    • تکفاز
    • کم صدا
    • قدرت 1/5HP
    • وزن 23/4 کیلوگرم
    • حداقل مصرف انرژی
    • اطمینان و بازدهی بالا
    • حداکثر هد (H) 36متر
    • حداکثر فشار کاری 6 بار
    • حداکثر دبی (Q) 7/5 مترمکعب بر ساعت
    • حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتی گراد

    پمپ بشقابی دو پروانه ورتکس ایتالیا مدل CB25/160C

    215,530,000 ریال
    • تکفاز
    • قدرت 1/5HP
    • وزن 24/6 کیلوگرم
    • حداقل مصرف انرژی
    • محدوده کاری گسترده
    • حداکثر هد (H) 51 متر
    • حداکثر فشار کاری 16 بار
    • راندمان بالا پمپ و الکتروموتور
    • حداکثر دبی (Q) 9/6 مترمکعب بر ساعت
    • حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتی گراد

    پمپ بشقابی دو پروانه ورتکس ایتالیا مدل CB25/160B

    221,350,000 ریال
    • تکفاز
    • قدرت 2HP
    • وزن 26/4 کیلوگرم
    • حداقل مصرف انرژی
    • محدوده کاری گسترده
    • حداکثر هد (H) 54 متر
    • حداکثر فشار کاری 16 بار
    • راندمان بالا پمپ و الکتروموتور
    • حداکثر دبی (Q) 9/6 مترمکعب بر ساعت
    • حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتی گراد

    پمپ بشقابی دو پروانه ورتکس ایتالیا مدل CB25/160A

    364,220,000 ریال
    • تکفاز
    • قدرت 3HP
    • وزن 36/1 کیلوگرم
    • حداقل مصرف انرژی
    • محدوده کاری گسترده
    • حداکثر هد (H) 65 متر
    • حداکثر فشار کاری 16 بار
    • راندمان بالا پمپ و الکتروموتور
    • حداکثر دبی (Q) 9/6 مترمکعب بر ساعت
    • حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتی گراد

    پمپ بشقابی دو پروانه ورتکس ایتالیا مدل CBT25/160B

    261,100,000 ریال
    • سه فاز
    • قدرت 2HP
    • وزن 24/6 کیلوگرم
    • حداقل مصرف انرژی
    • محدوده کاری گسترده
    • حداکثر هد (H) 58 متر
    • حداکثر فشار کاری 16 بار
    • راندمان بالا پمپ و الکتروموتور
    • حداکثر دبی (Q) 9/6 مترمکعب بر ساعت
    • حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتی گراد

    پمپ بشقابی دو پروانه ورتکس ایتالیا مدل CBT25/160A

    414,720,000 ریال
    • سه فاز
    • قدرت 3HP
    • وزن 36/1 کیلوگرم
    • حداقل مصرف انرژی
    • محدوده کاری گسترده
    • حداکثر هد (H) 65 متر
    • حداکثر فشار کاری 16 بار
    • راندمان بالا پمپ و الکتروموتور
    • حداکثر دبی (Q) 9/6 مترمکعب بر ساعت
    • حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتی گراد

    پمپ استخری استرینر سرخود ورتکس ایتالیا مدل POOL 1000

    171,520,000 ریال
    • تک فاز
    • قدرت 1HP
    • وزن 12/9 کیلوگرم
    • دارای موگیر یا صافی
    • حداکثر هد (H) 17متر
    • مقاوم در برابر خورندگی
    • حداکثر فشار کاری 10 بار
    • اتصال با فیتینگ و لوله UPVC
    • قابل استفاده در محیط مرطوب
    • پمپاژ تا 8 متر به صورت کاملا یکنواخت
    • حداکثر دبی (Q) 21 مترمکعب بر ساعت
    • حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتی گراد
    • حداکثر دمای محیط 40 درجه سانتی گراد

    پمپ استخری استرینر سرخود ورتکس ایتالیا مدل POOL 1500

    186,880,000 ریال
    • تک فاز
    • قدرت 1HP
    • وزن 12/9 کیلوگرم
    • دارای موگیر یا صافی
    • حداکثر هد (H) 17متر
    • مقاوم در برابر خورندگی
    • حداکثر فشار کاری 10 بار
    • اتصال با فیتینگ و لوله UPVC
    • قابل استفاده در محیط مرطوب
    • پمپاژ تا 8 متر به صورت کاملا یکنواخت
    • حداکثر دبی (Q) 21 مترمکعب بر ساعت
    • حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتی گراد
    • حداکثر دمای محیط 40 درجه سانتی گراد

    پمپ استخری استرینر سرخود ورتکس ایتالیا مدل POOL 2000

    268,950,000 ریال
    • تک فاز
    • قدرت 2HP
    • دارای موگیر یا صافی
    • حداکثر هد (H) 20 متر
    • مقاوم در برابر خورندگی
    • حداکثر فشار کاری 10 بار
    • اتصال با فیتینگ و لوله UPVC
    • قابل استفاده در محیط مرطوب
    • پمپاژ تا 8 متر به صورت کاملا یکنواخت
    • حداکثر دبی (Q) 27 مترمکعب بر ساعت
    • حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتی گراد
    • حداکثر دمای محیط 40 درجه سانتی گراد

    پمپ استخری استرینر سرخود ورتکس ایتالیا مدل POOL 3000

    284,000,000 ریال
    • تک فاز
    • قدرت 3HP
    • دارای موگیر یا صافی
    • حداکثر هد (H) 22/4 متر
    • مقاوم در برابر خورندگی
    • حداکثر فشار کاری 10 بار
    • اتصال با فیتینگ و لوله UPVC
    • قابل استفاده در محیط مرطوب
    • پمپاژ تا 8 متر به صورت کاملا یکنواخت
    • حداکثر دبی (Q) 27 مترمکعب بر ساعت
    • حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتی گراد
    • حداکثر دمای محیط 40 درجه سانتی گراد

    پمپ استخری استرینر سرخود ورتکس ایتالیا مدل POOL 3000T

    • سه فاز
    • قدرت 3HP
    • دارای موگیر یا صافی
    • حداکثر هد (H) 22/4 متر
    • مقاوم در برابر خورندگی
    • حداکثر فشار کاری 10 بار
    • اتصال با فیتینگ و لوله UPVC
    • قابل استفاده در محیط مرطوب
    • پمپاژ تا 8 متر به صورت کاملا یکنواخت
    • حداکثر دبی (Q) 27 مترمکعب بر ساعت
    • حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتی گراد
    • حداکثر دمای محیط 40 درجه سانتی گراد

    پمپ استخری استرینر سرخود ورتکس ایتالیا مدل POOL 4000T

    326,850,000 ریال
    • سه فاز
    • قدرت 4HP
    • دارای موگیر یا صافی
    • حداکثر هد (H) 24 متر
    • مقاوم در برابر خورندگی
    • حداکثر فشار کاری 10 بار
    • اتصال با فیتینگ و لوله UPVC
    • قابل استفاده در محیط مرطوب
    • پمپاژ تا 8 متر به صورت کاملا یکنواخت
    • حداکثر دبی (Q) 27 مترمکعب بر ساعت
    • حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتی گراد
    • حداکثر دمای محیط 40 درجه سانتی گراد
    • جنس بدنه پمپ و سبد فیلتر Moplen، پروانه نوریل و سیل سیلیکون/سرامیک/NBR