در حال نمایش 6 نتیجه

نمایش 9 24 36
دسته بندی

  منبع انبساط باز 50 لیتری مهرافروز

  • عایق دار با ظرفیت 50 لیتر
  • صرفه جویی در مصرف انرژی
  • ضخامت: 2/5 سانتی متر
  • قطر خارجی: 43/5 سانتی متر
  • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
  • ...

  منبع انبساط باز 80 لیتری مهرافروز

  • عایق دار با ظرفیت 80 لیتر
  • صرفه جویی در مصرف انرژی
  • ضخامت: 3 سانتی متر
  • قطر خارجی: 53/5 سانتی متر
  • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
  • ...

  منبع انبساط باز 130 لیتری مهرافروز

  • عایق دار با ظرفیت 130 لیتر
  • صرفه جویی در مصرف انرژی
  • ضخامت: 3 سانتی متر
  • قطر خارجی: 57/5 سانتی متر
  • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
  • ...

  منبع انبساط باز 185 لیتری مهرافروز

  • عایق دار با ظرفیت 185 لیتر
  • صرفه جویی در مصرف انرژی
  • ضخامت: 3/5 سانتی متر
  • قطر خارجی: 64 سانتی متر
  • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
  • ...

  منبع انبساط باز 250 لیتری مهرافروز

  • عایق دار با ظرفیت 250 لیتر
  • صرفه جویی در مصرف انرژی
  • ضخامت: 4 سانتی متر
  • قطر خارجی: 64 سانتی متر
  • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
  • ...

  منبع انبساط باز 350 لیتری مهرافروز

  • عایق دار با ظرفیت 350 لیتر
  • صرفه جویی در مصرف انرژی
  • ضخامت: 4 سانتی متر
  • قطر خارجی: 71 سانتی متر
  • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
  • ...