نمایش 9 24 36
دسته بندی
  برند

   ضدعفونی کننده UV-C NANOTECH ایمکس مدل NT-UV87-TO

   • توان لامپ 87 وات
   • حداکثر فشار کاری3 بار
   • آبدهی 25 مترمکعب برساعت
   • مناسب استخر تا 90 متر مکعب
   • اتصال ورودی و خروجی ½ 1 اینچ
   • قابلیت برنامه‌ریزی عملکرد دستگاه
   • جنس محفظه استنلس استیل 316
   • مجهز به تایمر بوده و این تایمر زمان تمام شدن عمر لامپ را نشان می‌دهد.

   ضدعفونی کننده UV-C NANOTECH ایمکس مدل NT-UV40-T

   • توان لامپ 40 وات
   • حداکثر فشار کاری3 بار
   • آبدهی 25 مترمکعب برساعت
   • مناسب استخر تا 40 متر مکعب
   • اتصال ورودی و خروجی ½ 1 اینچ
   • قابلیت برنامه‌ریزی عملکرد دستگاه
   • جنس محفظه استنلس استیل 316
   • مجهز به تایمر بوده و این تایمر زمان تمام شدن عمر لامپ را نشان می‌دهد.
   • ...

   ضدعفونی کننده UV-C NANOTECH ایمکس مدل NT-UV130F

   • توان لامپ 130 وات
   • حداکثر فشار کاری3 بار
   • آبدهی 30 مترمکعب برساعت
   • مناسب استخر تا 130 متر مکعب
   • اتصال ورودی و خروجی ½ 1 اینچ
   • قابلیت برنامه‌ریزی عملکرد دستگاه
   • جنس محفظه استنلس استیل 316
   • مجهز به تایمر بوده و این تایمر زمان تمام شدن عمر لامپ را نشان می‌دهد.
   • ...

   ضدعفونی کننده UV-C NANOTECH ایمکس مدل NT-UV16

   • توان لامپ16 وات
   • حداکثر فشار کاری3 بار
   • آبدهی 7 مترمکعب برساعت
   • مناسب استخر تا 15 متر مکعب
   • اتصال ورودی و خروجی ½ 1 اینچ
   • قابلیت برنامه‌ریزی عملکرد دستگاه
   • جنس محفظه استنلس استیل 316
   • مجهز به تایمر بوده و این تایمر زمان تمام شدن عمر لامپ را نشان می‌دهد.
   • ...

   ضدعفونی کننده UV-C ایمکس مدل FOS-UV-14T

   • توان لامپ 55 وات
   • آبدهی 10 مترمکعب برساعت
   • مناسب استخر تا 14 متر مکعب
   • اتصال ورودی و خروجی ½ 1 اینچ
   • قابلیت برنامه‌ریزی عملکرد دستگاه
   • جنس محفظه استنلس استیل 316
   • نرخ استریلیزاسیون تا 98% لامپ UV-C
   • براکت های قابل تنظیم برای نصب آسان و انعطاف پذیر
   • مجهز به تایمر بوده و این تایمر زمان تمام شدن عمر لامپ را نشان می‌دهد.
   • لوله کوارتز در این مدل بیش از 99% می تواند اشعه UV را از خود عبور دهد.
   • ...

   ضدعفونی کننده UV-C NANOTECH ایمکس مدل NT-UV75-T

   • توان لامپ75 وات
   • حداکثر فشار کاری3 بار
   • آبدهی 25 مترمکعب برساعت
   • مناسب استخر تا 75 متر مکعب
   • اتصال ورودی و خروجی ½ 1 اینچ
   • قابلیت برنامه‌ریزی عملکرد دستگاه
   • جنس محفظه استنلس استیل 316
   • مجهز به تایمر بوده و این تایمر زمان تمام شدن عمر لامپ را نشان می‌دهد.
   • ...

   ضدعفونی کننده UV-C NANOTECH ایمکس مدل NT-UV40

   • توان لامپ 40 وات
   • حداکثر فشار کاری3 بار
   • آبدهی 20 مترمکعب برساعت
   • مناسب استخر تا 40 متر مکعب
   • اتصال ورودی و خروجی ½ 1 اینچ
   • قابلیت برنامه‌ریزی عملکرد دستگاه
   • جنس محفظه استنلس استیل 316
   • مجهز به تایمر بوده و این تایمر زمان تمام شدن عمر لامپ را نشان می‌دهد.
   • ...

   ضدعفونی کننده UV-C NANOTECH ایمکس مدل NT-UV75

   • حداکثر فشار کاری3 بار
   • آبدهی 25 مترمکعب برساعت
   • مناسب استخر تا 75 متر مکعب
   • اتصال ورودی و خروجی ½ 1 اینچ
   • قابلیت برنامه‌ریزی عملکرد دستگاه
   • جنس محفظه استنلس استیل 316
   • مجهز به تایمر بوده و این تایمر زمان تمام شدن عمر لامپ را نشان می‌دهد.
   • ...

   ضدعفونی کننده UV-C ایمکس مدل FOS-UV-7T

   • توان لامپ 25 وات
   • آبدهی 6 مترمکعب برساعت
   • مناسب استخر تا 7 متر مکعب
   • اتصال ورودی و خروجی ½ 1 اینچ
   • قابلیت برنامه‌ریزی عملکرد دستگاه
   • جنس محفظه استنلس استیل 316
   • نرخ استریلیزاسیون تا 98% لامپ UV-C
   • براکت های قابل تنظیم برای نصب آسان و انعطاف پذیر
   • مجهز به تایمر بوده و این تایمر زمان تمام شدن عمر لامپ را نشان می‌دهد.
   • لوله کوارتز در این مدل بیش از 99% می تواند اشعه UV را از خود عبور دهد.
   • ...

   ضدعفونی کننده UV-C ایمکس مدل FOS-UV-5T

   • توان لامپ 15 وات
   • آبدهی 4 مترمکعب برساعت
   • مناسب استخر تا 5 متر مکعب
   • اتصال ورودی و خروجی ½ 1 اینچ
   • قابلیت برنامه‌ریزی عملکرد دستگاه
   • جنس محفظه استنلس استیل 316
   • نرخ استریلیزاسیون تا 98% لامپ UV-C
   • براکت های قابل تنظیم برای نصب آسان و انعطاف پذیر
   • مجهز به تایمر بوده و این تایمر زمان تمام شدن عمر لامپ را نشان می‌دهد.
   • لوله کوارتز در این مدل بیش از 99% می تواند اشعه UV را از خود عبور دهد.
   • ...

   ضدعفونی کننده UV-C ایمکس مدل FOS-UV-5T کپی

   • توان لامپ 15 وات
   • آبدهی 4 مترمکعب برساعت
   • مناسب استخر تا 5 متر مکعب
   • اتصال ورودی و خروجی ½ 1 اینچ
   • قابلیت برنامه‌ریزی عملکرد دستگاه
   • جنس محفظه استنلس استیل 316
   • نرخ استریلیزاسیون تا 98% لامپ UV-C
   • براکت های قابل تنظیم برای نصب آسان و انعطاف پذیر
   • مجهز به تایمر بوده و این تایمر زمان تمام شدن عمر لامپ را نشان می‌دهد.
   • لوله کوارتز در این مدل بیش از 99% می تواند اشعه UV را از خود عبور دهد.
   • ...