در حال نمایش 16 نتیجه

نمایش 9 24 36
دسته بندی
  برند
   برند

    فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV17

    • سایز لوله ½ 1 اینچ
    • قطر فیلتر 43 سانتیمتر
    • سیلیس مورد نیاز 40kg
    • حداکثر فشار کاری 2/8 بار
    • آبدهی 7/5 مترمکعب برساعت
    • ...

    فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV20

    • سایز لوله ½ 1 اینچ
    • جنس بدنه فایبرگلاس
    • قطر فیلتر 50 سانتیمتر
    • سیلیس مورد نیاز 70kg
    • حداکثر فشار کاری 2/8 بار
    • آبدهی 10/5 مترمکعب برساعت
    • ...

    فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV24

    • سایز لوله ½ 1 اینچ
    • جنس بدنه فایبرگلاس
    • قطر فیلتر 60 سانتیمتر
    • سیلیس مورد نیاز 125kg
    • حداکثر فشار کاری 2/8 بار
    • آبدهی 14/3 مترمکعب برساعت
    • ...

    فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV27

    • سایز لوله 2 اینچ
    • جنس بدنه فایبرگلاس
    • قطر فیلتر 67 سانتیمتر
    • سیلیس مورد نیاز 185kg
    • حداکثر فشار کاری 2/8 بار
    • آبدهی 20/3 مترمکعب برساعت
    • ...

    فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV31

    • سایز لوله 2 اینچ
    • جنس بدنه فایبرگلاس
    • قطر فیلتر 78 سانتیمتر
    • سیلیس مورد نیاز 320kg
    • حداکثر فشار کاری 2/8 بار
    • آبدهی 24/7 مترمکعب برساعت
    • ...

    فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV35

    • سایز لوله 2 اینچ
    • جنس بدنه فایبرگلاس
    • قطر فیلتر 87 سانتیمتر
    • سیلیس مورد نیاز 430kg
    • حداکثر فشار کاری 2/8 بار
    • آبدهی 30/9 مترمکعب برساعت
    • ...

    فیلتر شنی ایمکس مدل P450

    • سایز لوله ½ 1 اینچ
    • قطر فیلتر 45 سانتیمتر
    • سیلیس مورد نیاز 45kg
    • حداکثر فشار کاری 2 بار
    • آبدهی 7/8 مترمکعب برساعت
    • ...

    فیلتر شنی ایمکس مدل P350

    • سایز لوله ½ 1 اینچ
    • قطر فیلتر 35 سانتیمتر
    • سیلیس مورد نیاز 40kg
    • حداکثر فشار کاری 2 بار
    • آبدهی 4/3 مترمکعب برساعت
    • ...

    فیلتر شنی ایمکس مدل T700

    • سایز لوله ½ 1 اینچ
    • قطر فیلتر 71 سانتیمتر
    • سیلیس مورد نیاز 200kg
    • حداکثر فشار کاری 4 بار
    • آبدهی 19/5 مترمکعب برساعت
    • ...

    فیلتر شنی ایمکس مدل T450

    • سایز لوله ½ 1 اینچ
    • قطر فیلتر 46 سانتیمتر
    • سیلیس مورد نیاز 75kg
    • حداکثر فشار کاری 4 بار
    • آبدهی 8 مترمکعب برساعت
    • ...

    فیلتر شنی ایمکس مدل P400

    • سایز لوله ½ 1 اینچ
    • قطر فیلتر 40 سانتیمتر
    • سیلیس مورد نیاز 40kg
    • حداکثر فشار کاری 2 بار
    • آبدهی 6/12 مترمکعب برساعت
    • ...

    فیلتر شنی ایمکس مدل P500

    • سایز لوله ½ 1 اینچ
    • قطر فیلتر 53 سانتیمتر
    • سیلیس مورد نیاز 85kg
    • حداکثر فشار کاری 2 بار
    • آبدهی 10/8 مترمکعب برساعت
    • ...

    فیلتر شنی ایمکس مدل P650

    • سایز لوله ½ 1 اینچ
    • قطر فیلتر 63 سانتیمتر
    • سیلیس مورد نیاز 145kg
    • حداکثر فشار کاری 2 بار
    • آبدهی 15/3 مترمکعب برساعت
    • ...

    فیلتر شنی ایمکس مدل P700

    • سایز لوله ½ 1 اینچ
    • قطر فیلتر 71 سانتیمتر
    • سیلیس مورد نیاز 210kg
    • حداکثر فشار کاری 2 بار
    • آبدهی 19/2 مترمکعب برساعت
    • ...

    فیلتر شنی ایمکس مدل T500

    • سایز لوله ½ 1 اینچ
    • قطر فیلتر 51 سانتیمتر
    • سیلیس مورد نیاز 95kg
    • حداکثر فشار کاری 4 بار
    • آبدهی 10 مترمکعب برساعت
    • ...

    فیلتر شنی ایمکس مدل T600

    • سایز لوله ½ 1 اینچ
    • قطر فیلتر 61 سانتیمتر
    • سیلیس مورد نیاز 165kg
    • حداکثر فشار کاری 4 بار
    • آبدهی 14/6 مترمکعب برساعت
    • ...