نمایش 9 24 36
دسته بندی

  شیر کنترل سه راهه ترموستاتیک دانفوس “1 TVM-Wمدل 003Z3146

  • فشار کاری 10بار
  • سایز اتصال 1 اینچ
  • جنس برنجی (CW626N)
  • عملکرد سرمایش - گرمایش Mixing
  • ضریب جریان 3.3 مترمکعب بر ساعت
  • دمای قابل تنظیم 35 - 70 درجه سانتیگراد
  • ...

  شیر کنترل سه راهه ترموستاتیک دانفوس “1 TVM-Hمدل 003Z1127

  • عملکرد Mixing
  • فشار کاری 10بار
  • سایز اتصال 1 اینچ
  • جنس برنجی (CW626N)
  • شریب جریان 3 مترمکعب بر ساعت
  • دمای قابل تنظیم 35 - 70 درجه سانتیگراد
  • ...