در حال نمایش 26 نتیجه

نمایش 9 24 36
دسته بندی
  برند

   پمپ سیرکولاتورخطی ورتکس WUP25/80-180

   • حداقل مصرف انرژی
   • اطمینان و بازدهی بالا
   • توانایی تامین فشار بالا
   • توانایی تامین فشار بالا
   • دارای موتور تک فاز با روتور
   • دارای 3 درجه سرعت چرخشی
   • مصرف بهینه انرژی و آب گرم و سرد
   • ...

   پمپ سیرکولاتورخطی ورتکس WUP25/60-180

   • حداقل مصرف انرژی
   • اطمینان و بازدهی بالا
   • توانایی تامین فشار بالا
   • توانایی تامین فشار بالا
   • دارای موتور تک فاز با روتور
   • دارای 3 درجه سرعت چرخشی
   • مصرف بهینه انرژی و آب گرم و سرد
   • ...

   پمپ سیرکولاتورخطی ورتکس WUP32/60-180

   • حداقل مصرف انرژی
   • اطمینان و بازدهی بالا
   • توانایی تامین فشار بالا
   • توانایی تامین فشار بالا
   • دارای موتور تک فاز با روتور
   • دارای 3 درجه سرعت چرخشی
   • مصرف بهینه انرژی و آب گرم و سرد
   • ...

   پمپ سیرکولاتورخطی ورتکس WUP32/80-180

   • حداقل مصرف انرژی
   • اطمینان و بازدهی بالا
   • توانایی تامین فشار بالا
   • توانایی تامین فشار بالا
   • دارای موتور تک فاز با روتور
   • دارای 3 درجه سرعت چرخشی
   • مصرف بهینه انرژی و آب گرم و سرد
   • ...

   پمپ سیرکولاتورخطی ورتکس WUPF40-120/250

   • حداقل مصرف انرژی
   • اطمینان و بازدهی بالا
   • توانایی تامین فشار بالا
   • توانایی تامین فشار بالا
   • دارای موتور سه فاز با روتور
   • دارای 3 درجه سرعت چرخشی
   • مصرف بهینه انرژی و آب گرم و سرد
   • ...

   پمپ سیرکولاتورخطی ورتکس WUP25/40-180

   • حداقل مصرف انرژی
   • اطمینان و بازدهی بالا
   • توانایی تامین فشار بالا
   • توانایی تامین فشار بالا
   • دارای موتور تک فاز با روتور
   • دارای 3 درجه سرعت چرخشی
   • مصرف بهینه انرژی و آب گرم و سرد
   • ...

   پمپ سیرکولاتورخطی ورتکس WUPF50-120/280

   • حداقل مصرف انرژی
   • اطمینان و بازدهی بالا
   • توانایی تامین فشار بالا
   • توانایی تامین فشار بالا
   • دارای موتور سه فاز با روتور
   • دارای 3 درجه سرعت چرخشی
   • مصرف بهینه انرژی و آب گرم و سرد
   • ...

   پمپ سیرکولاتورخطی ورتکس WUPF65-120/340

   • حداقل مصرف انرژی
   • اطمینان و بازدهی بالا
   • توانایی تامین فشار بالا
   • توانایی تامین فشار بالا
   • دارای موتور سه فاز با روتور
   • دارای 3 درجه سرعت چرخشی
   • مصرف بهینه انرژی و آب گرم و سرد
   • ...

   پمپ سیرکولاتورخطی ورتکس WUPF80-120/360

   • حداقل مصرف انرژی
   • اطمینان و بازدهی بالا
   • توانایی تامین فشار بالا
   • توانایی تامین فشار بالا
   • دارای موتور سه فاز با روتور
   • دارای 3 درجه سرعت چرخشی
   • مصرف بهینه انرژی و آب گرم و سرد
   • ...

   پمپ محیطی ورتکس PM50

   • تکفاز
   • کم صدا
   • قدرت 0/5HP
   • وزن 6/1 کیلوگرم
   • حداقل مصرف انرژی
   • حداکثر هد(H) 38 متر
   • اطمینان و بازدهی بالا
   • توانایی تامین فشار بالا
   • حداکثر فشار کاری 10 بار
   • ساخت شرکت ورتکس ایتالیا
   • سایز اتصال ورودی و خروجی 1 اینچ
   • حداکثر دبی(Q) 2/1 متر مکعب بر ساعت
   • حداکثر دمای سیال 60 درجه سانتی گراد

   پمپ محیطی ورتکس PM80

   • تکفاز
   • کم صدا
   • قدرت 0/8HP
   • وزن 9/2 کیلوگرم
   • حداقل مصرف انرژی
   • حداکثر هد(H) 55 متر
   • اطمینان و بازدهی بالا
   • توانایی تامین فشار بالا
   • حداکثر فشار کاری 10 بار
   • ساخت شرکت ورتکس ایتالیا
   • سایز اتصال ورودی و خروجی 1 اینچ
   • حداکثر دبی(Q) 3 متر مکعب بر ساعت
   • حداکثر دمای سیال 60 درجه سانتی گراد
   • جنس بدنه چدنی با پروانه برنجی به همراه شفت استیل304 و سیل سرامیک/گرافیت/ NBR
   •  ...

   پمپ جتی ورتکس JET100

   • تکفاز
   • قدرت 1HP
   • وزن 14/5 کیلوگرم
   • حداقل مصرف انرژی
   • اطمینان و بازدهی بالا
   • حداکثر هد (H) 46 متر
   • حداکثر فشار کاری 10 بار
   • حداکثر مکش از عمق8متر
   • حداکثر دبی (Q) 3/6 مترمکعب بر ساعت
   • حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتی گراد

   پمپ بشقابی تک پروانه ورتکس ایتالیا مدل C50

   • تکفاز
   • کم صدا
   • قدرت 0/5HP
   • وزن 9/4 کیلوگرم
   • حداقل مصرف انرژی
   • اطمینان و بازدهی بالا
   • حداکثر هد (H) 20 متر
   • حداکثر فشار کاری 6 بار
   • حداکثر دبی (Q) 6 مترمکعب بر ساعت
   • حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتی گراد

   پمپ بشقابی تک پروانه ورتکس ایتالیا مدل C100

   • تکفاز
   • کم صدا
   • قدرت 1HP
   • وزن 14/8 کیلوگرم
   • حداقل مصرف انرژی
   • اطمینان و بازدهی بالا
   • حداکثر هد (H) 29 متر
   • حداکثر فشار کاری 6 بار
   • حداکثر دبی (Q) 7/5 مترمکعب بر ساعت
   • حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتی گراد

   پمپ بشقابی تک پروانه ورتکس ایتالیا مدل C150

   • تکفاز
   • کم صدا
   • قدرت 1/5HP
   • وزن 23/4 کیلوگرم
   • حداقل مصرف انرژی
   • اطمینان و بازدهی بالا
   • حداکثر هد (H) 36متر
   • حداکثر فشار کاری 6 بار
   • حداکثر دبی (Q) 7/5 مترمکعب بر ساعت
   • حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتی گراد

   پمپ بشقابی دو پروانه ورتکس ایتالیا مدل CB25/160C

   • تکفاز
   • قدرت 1/5HP
   • وزن 24/6 کیلوگرم
   • حداقل مصرف انرژی
   • محدوده کاری گسترده
   • حداکثر هد (H) 51 متر
   • حداکثر فشار کاری 16 بار
   • راندمان بالا پمپ و الکتروموتور
   • حداکثر دبی (Q) 9/6 مترمکعب بر ساعت
   • حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتی گراد

   پمپ بشقابی دو پروانه ورتکس ایتالیا مدل CB25/160B

   • تکفاز
   • قدرت 2HP
   • وزن 26/4 کیلوگرم
   • حداقل مصرف انرژی
   • محدوده کاری گسترده
   • حداکثر هد (H) 54 متر
   • حداکثر فشار کاری 16 بار
   • راندمان بالا پمپ و الکتروموتور
   • حداکثر دبی (Q) 9/6 مترمکعب بر ساعت
   • حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتی گراد

   پمپ بشقابی دو پروانه ورتکس ایتالیا مدل CB25/160A

   • تکفاز
   • قدرت 3HP
   • وزن 36/1 کیلوگرم
   • حداقل مصرف انرژی
   • محدوده کاری گسترده
   • حداکثر هد (H) 65 متر
   • حداکثر فشار کاری 16 بار
   • راندمان بالا پمپ و الکتروموتور
   • حداکثر دبی (Q) 9/6 مترمکعب بر ساعت
   • حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتی گراد

   پمپ بشقابی دو پروانه ورتکس ایتالیا مدل CBT25/160B

   • سه فاز
   • قدرت 2HP
   • وزن 24/6 کیلوگرم
   • حداقل مصرف انرژی
   • محدوده کاری گسترده
   • حداکثر هد (H) 58 متر
   • حداکثر فشار کاری 16 بار
   • راندمان بالا پمپ و الکتروموتور
   • حداکثر دبی (Q) 9/6 مترمکعب بر ساعت
   • حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتی گراد

   پمپ بشقابی دو پروانه ورتکس ایتالیا مدل CBT25/160A

   • سه فاز
   • قدرت 3HP
   • وزن 36/1 کیلوگرم
   • حداقل مصرف انرژی
   • محدوده کاری گسترده
   • حداکثر هد (H) 65 متر
   • حداکثر فشار کاری 16 بار
   • راندمان بالا پمپ و الکتروموتور
   • حداکثر دبی (Q) 9/6 مترمکعب بر ساعت
   • حداکثر دمای سیال 90 درجه سانتی گراد

   پمپ استخری استرینر سرخود ورتکس ایتالیا مدل POOL 1000

   • تک فاز
   • قدرت 1HP
   • وزن 12/9 کیلوگرم
   • دارای موگیر یا صافی
   • حداکثر هد (H) 17متر
   • مقاوم در برابر خورندگی
   • حداکثر فشار کاری 10 بار
   • اتصال با فیتینگ و لوله UPVC
   • قابل استفاده در محیط مرطوب
   • پمپاژ تا 8 متر به صورت کاملا یکنواخت
   • حداکثر دبی (Q) 21 مترمکعب بر ساعت
   • حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتی گراد
   • حداکثر دمای محیط 40 درجه سانتی گراد

   پمپ استخری استرینر سرخود ورتکس ایتالیا مدل POOL 1500

   • تک فاز
   • قدرت 1HP
   • وزن 12/9 کیلوگرم
   • دارای موگیر یا صافی
   • حداکثر هد (H) 17متر
   • مقاوم در برابر خورندگی
   • حداکثر فشار کاری 10 بار
   • اتصال با فیتینگ و لوله UPVC
   • قابل استفاده در محیط مرطوب
   • پمپاژ تا 8 متر به صورت کاملا یکنواخت
   • حداکثر دبی (Q) 21 مترمکعب بر ساعت
   • حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتی گراد
   • حداکثر دمای محیط 40 درجه سانتی گراد

   پمپ استخری استرینر سرخود ورتکس ایتالیا مدل POOL 2000

   • تک فاز
   • قدرت 2HP
   • دارای موگیر یا صافی
   • حداکثر هد (H) 20 متر
   • مقاوم در برابر خورندگی
   • حداکثر فشار کاری 10 بار
   • اتصال با فیتینگ و لوله UPVC
   • قابل استفاده در محیط مرطوب
   • پمپاژ تا 8 متر به صورت کاملا یکنواخت
   • حداکثر دبی (Q) 27 مترمکعب بر ساعت
   • حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتی گراد
   • حداکثر دمای محیط 40 درجه سانتی گراد

   پمپ استخری استرینر سرخود ورتکس ایتالیا مدل POOL 3000

   • تک فاز
   • قدرت 3HP
   • دارای موگیر یا صافی
   • حداکثر هد (H) 22/4 متر
   • مقاوم در برابر خورندگی
   • حداکثر فشار کاری 10 بار
   • اتصال با فیتینگ و لوله UPVC
   • قابل استفاده در محیط مرطوب
   • پمپاژ تا 8 متر به صورت کاملا یکنواخت
   • حداکثر دبی (Q) 27 مترمکعب بر ساعت
   • حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتی گراد
   • حداکثر دمای محیط 40 درجه سانتی گراد

   پمپ استخری استرینر سرخود ورتکس ایتالیا مدل POOL 3000T

   • سه فاز
   • قدرت 3HP
   • دارای موگیر یا صافی
   • حداکثر هد (H) 22/4 متر
   • مقاوم در برابر خورندگی
   • حداکثر فشار کاری 10 بار
   • اتصال با فیتینگ و لوله UPVC
   • قابل استفاده در محیط مرطوب
   • پمپاژ تا 8 متر به صورت کاملا یکنواخت
   • حداکثر دبی (Q) 27 مترمکعب بر ساعت
   • حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتی گراد
   • حداکثر دمای محیط 40 درجه سانتی گراد

   پمپ استخری استرینر سرخود ورتکس ایتالیا مدل POOL 4000T

   • سه فاز
   • قدرت 3HP
   • دارای موگیر یا صافی
   • حداکثر هد (H) 22/4 متر
   • مقاوم در برابر خورندگی
   • حداکثر فشار کاری 10 بار
   • اتصال با فیتینگ و لوله UPVC
   • قابل استفاده در محیط مرطوب
   • پمپاژ تا 8 متر به صورت کاملا یکنواخت
   • حداکثر دبی (Q) 27 مترمکعب بر ساعت
   • حداکثر دمای سیال 35 درجه سانتی گراد
   • حداکثر دمای محیط 40 درجه سانتی گراد