در حال نمایش 11 نتیجه

نمایش 9 24 36
دسته بندی
  محدوده قیمت

   مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور مدل RA 2

   85,799,000 ریال
   • دارای دمپر دستی
   • دارای پمپ گازوئیل
   • نوع سوخت گازوئیل
   • دارای فن سانتروفیوژ
   • مجهز چشم الکترونیکی
   • دارای رله گازوئیلی 701
   • دارای احتراق تک مرحله ای
   • دارای توان و قدرت حرارتی بالا
   • ...

   مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور مدل JPE 80/2

   107,429,000 ریال126,690,000 ریال
   • دارای دمپر دستی
   • دارای پمپ گازوئیل
   • نوع سوخت گازوئیل
   • دارای فن سانتروفیوژ
   • مجهز چشم الکترونیکی
   • دارای رله گازوئیلی 701
   • دارای احتراق تک مرحله ای
   • دارای توان و قدرت حرارتی بالا
   • ...

   مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور مدل JPE 80/1

   105,884,000 ریال
   • دارای دمپر دستی
   • دارای پمپ گازوئیل
   • نوع سوخت گازوئیل
   • دارای فن سانتروفیوژ
   • مجهز چشم الکترونیکی
   • دارای رله گازوئیلی 701
   • دارای احتراق تک مرحله ای
   • دارای توان و قدرت حرارتی بالا
   • ...

   مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور مدل DPE0

   195,300,000 ریال
   • یک مرحله ای
   • سرویس ونگهداری آسان
   • قابلیت عملکرد با گازوئیلی
   • عملکرد مطلوب با فشار پایین
   • مجهز به تابلو برق یکپارچه و متصل به مشعل
   • دامنه حرارتی 140,000 الی 300,000 کیلو کالری بر ساعت
   • پایداری کامل شعله در تمام حالات عملکرد مشعل به دلیل وجود شعله نگهدارنده

   مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور مدل DPE 0H

   245,700,000 ریال273,000,000 ریال
   • یک مرحله ای
   • سرویس ونگهداری آسان
   • قابلیت عملکرد با گازوئیلی
   • عملکرد مطلوب با فشار پایین
   • مجهز به تابلو برق یکپارچه و متصل به مشعل
   • دامنه حرارتی 200,000 الی 400,000 کیلو کالری بر ساعت
   • پایداری کامل شعله در تمام حالات عملکرد مشعل به دلیل وجود شعله نگهدارنده

   مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور مدل DPE 0SP

   286,125,000 ریال292,950,000 ریال
   • یک مرحله ای
   • سرویس ونگهداری آسان
   • قابلیت عملکرد با گازوئیلی
   • عملکرد مطلوب با فشار پایین
   • مجهز به تابلو برق یکپارچه و متصل به مشعل
   • دامنه حرارتی 200,000 الی 400,000 کیلو کالری بر ساعت
   • پایداری کامل شعله در تمام حالات عملکرد مشعل به دلیل وجود شعله نگهدارنده

   مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور مدل DPE 1SP

   401,100,000 ریال
   • یک مرحله ای
   • سرویس ونگهداری آسان
   • قابلیت عملکرد با گازوئیلی
   • عملکرد مطلوب با فشار پایین
   • مجهز به تابلو برق یکپارچه و متصل به مشعل
   • دامنه حرارتی 250,000 الی 500,000 کیلو کالری بر ساعت
   • پایداری کامل شعله در تمام حالات عملکرد مشعل به دلیل وجود شعله نگهدارنده

   مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور مدل DPE 1H

   352,800,000 ریال
   • یک مرحله ای
   • سرویس ونگهداری آسان
   • قابلیت عملکرد با گازوئیلی
   • عملکرد مطلوب با فشار پایین
   • مجهز به تابلو برق یکپارچه و متصل به مشعل
   • دامنه حرارتی 250,000 الی 500,000 کیلو کالری بر ساعت
   • پایداری کامل شعله در تمام حالات عملکرد مشعل به دلیل وجود شعله نگهدارنده

   مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور مدل DPE 1ASP

   546,000,000 ریال559,650,000 ریال
   • دو مرحله ای
   • سرویس ونگهداری آسان
   • قابلیت عملکرد با گازوئیلی
   • عملکرد مطلوب با فشار پایین
   • مجهز به تابلو برق یکپارچه و متصل به مشعل
   • دامنه حرارتی 400,000 الی 700,000 کیلو کالری بر ساعت
   • پایداری کامل شعله در تمام حالات عملکرد مشعل به دلیل وجود شعله نگهدارنده

   مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور مدل DPE 1BSP

   588,000,000 ریال
   • دو مرحله ای
   • سرویس ونگهداری آسان
   • قابلیت عملکرد با گازوئیلی
   • عملکرد مطلوب با فشار پایین
   • مجهز به تابلو برق یکپارچه و متصل به مشعل
   • دامنه حرارتی 400,000 الی 840,000 کیلو کالری بر ساعت
   • پایداری کامل شعله در تمام حالات عملکرد مشعل به دلیل وجود شعله نگهدارنده

   مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور مدل DPE 2

   1,372,350,000 ریال
   • دو مرحله ای
   • سرویس ونگهداری آسان
   • قابلیت عملکرد با گازوئیلی
   • عملکرد مطلوب با فشار پایین
   • مجهز به تابلو برق یکپارچه و متصل به مشعل
   • دامنه حرارتی 900,000 الی 1,500,000 کیلو کالری بر ساعت
   • پایداری کامل شعله در تمام حالات عملکرد مشعل به دلیل وجود شعله نگهدارنده