نمایش 9 24 36
دسته بندی

  شیر سولنوئید “1/4 دانفوس مدل 032U1236

  • وزن خالص 240 گرم
  • ساخت کشور دانمارک
  • سایز اتصالات 1/4 اینچ
  • سایز دیافراگم 1/4 اینچ
  • سایز محرک 0.53 اینچ
  • حداکثر فشار کاری 20 بار
  • دمای محیط 80 درجه سانتی گراد
  • مناسب سیال آب، روغن، هوای فشرده
  • دمای محیط داخلی 30- تا 100 درجه سانتی گراد
  • ...

  بوبین شیر سولنوئید بخار با سوکت دانفوس مدل 018F4511

  • اتصال با سوکت
  • وزن خالص 260 گرم
  • برق مصرفی 17 وات
  • جریان برق 240 ولت AC
  • قابل استفاده در شیر برقی های دانفوس
  • مقاومت و استحکام بسیار بالای محیطی
  • دمای محیط داخلی 40- تا 40 درجه سانتی گراد
  • استفاده از سوکت بجای کابل جهت کاهش هزینه ها
  • ...

  شیر سولنوئید بخار “1 دانفوس مدل 032U3807

  • اتصال دنده از تو
  • جنس برنجی DZR
  • وزن خالص 1170 گرم
  • ساخت کشور دانمارک
  • سایز اتصالات 3/4 اینچ
  • سایز دیافراگم 3/4 اینچ
  • سایز محرک 0.53 اینچ
  • حداکثر فشار کاری 10 بار
  • دمای محیط 80 درجه سانتی گراد
  • مناسب سیال آب، روغن، هوای فشرده
  • دمای محیط داخلی 10- تا 185 درجه سانتی گراد
  • ...

  بوبین شیر سولنوئید بخار با سوکت دانفوس مدل 018F4517

  • اتصال با سوکت
  • برق مصرفی 17 وات
  • جریان برق 240 ولت AC
  • قابل استفاده در شیر برقی های دانفوس
  • مقاومت و استحکام بسیار بالای محیطی
  • دمای محیط داخلی 40- تا 40 درجه سانتی گراد
  • استفاده از سوکت بجای کابل جهت کاهش هزینه ها
  • ...

  سوکت بوبین شیر سولنوئید بخار دانفوس مدل 042N0156 (تجهیزات جانبی بوبین)

  • وزن خالص 30 گرم
  • جریان برق 250 ولت AC
  • اندازه کابل قطر کابل 4/5 -11 میلیمتر
  • قابل استفاده در شیر برقی های دانفوس
  • مقاومت و استحکام بسیار بالای محیطی
  • دمای محیط داخلی 30- تا 90 درجه سانتی گراد
  • ...

  شیر سولنوئید “1/2 دانفوس مدل 032U7115

  • جنس برنجی
  • وزن خالص 680 گرم
  • ساخت کشور دانمارک
  • سایز اتصالات 1/2 اینچ
  • سایز دیافراگم 5/8 اینچ
  • سایز محرک 0.53 اینچ
  • حداکثر فشار کاری 16 بار
  • دمای محیط 80 درجه سانتی گراد
  • مناسب سیال آب، روغن، هوای فشرده
  • دمای محیط داخلی 30- تا 140 درجه سانتی گراد
  • ...

  بوبین شیر سولنوئید با سوکت دانفوس مدل 018F6701

  • اتصال با سوکت
  • وزن خالص 320 گرم
  • برق مصرفی 12 وات
  • جریان برق 230 ولت AC
  • حداقل و حداکثر کابل 6-11 میلی متر
  • قابل استفاده در شیر برقی های دانفوس
  • مقاومت و استحکام بسیار بالای محیطی
  • دمای محیط داخلی 40- تا 80 درجه سانتی گراد
  • استفاده از سوکت بجای کابل جهت کاهش هزینه ها
  • ...

  بوبین شیر سولنوئید با کابل یک متری دانفوس مدل 018F6251

  • اتصال با کابل
  • وزن خالص 300 گرم
  • برق مصرفی 12 وات
  • جریان برق 230 ولت AC
  • حداقل و حداکثر کابل 6/6 میلی متر
  • قابل استفاده در شیر برقی های دانفوس
  • مقاومت و استحکام بسیار بالای محیطی
  • دمای محیط داخلی 40- تا 80 درجه سانتی گراد
  • ...

  شیر سولنوئید “1 دانفوس مدل 032U7127

  • جنس برنجی
  • اتصال دنده از تو
  • وزن خالص 1320 گرم
  • ساخت کشور دانمارک
  • سایز اتصالات 1 اینچ
  • سایز دیافراگم 1 اینچ
  • سایز محرک 0.53 اینچ
  • حداکثر فشار کاری 16 بار
  • دمای محیط 80 درجه سانتی گراد
  • مناسب سیال آب، روغن، هوای فشرده
  • دمای محیط داخلی 30- تا 120 درجه سانتی گراد
  • ...

  شیر سولنوئید بخار “3/4 دانفوس مدل 032U3806

  • اتصال دنده از تو
  • جنس برنجی DZR
  • وزن خالص 1170 گرم
  • ساخت کشور دانمارک
  • سایز اتصالات 3/4 اینچ
  • سایز دیافراگم 3/4 اینچ
  • سایز محرک 0.53 اینچ
  • حداکثر فشار کاری 10 بار
  • دمای محیط 80 درجه سانتی گراد
  • مناسب سیال آب، روغن، هوای فشرده
  • دمای محیط داخلی 10- تا 185 درجه سانتی گراد
  • ...

  شیر سولنوئید “1 دانفوس مدل 032U1263

  • جنس برنجی
  • وزن خالص 900 گرم
  • ساخت کشور دانمارک
  • سایز اتصالات 1 اینچ
  • سایز محرک 0.53 اینچ
  • حداکثر فشار کاری 10 بار
  • دمای محیط 80 درجه سانتی گراد
  • مناسب سیال آب، روغن، هوای فشرده
  • دمای محیط داخلی 30- تا 100 درجه سانتی گراد
  • ...

  شیر سولنوئید “3/8 دانفوس مدل 032U1246

  • جنس برنجی
  • ساخت کشور دانمارک
  • سایز اتصالات 3/8 اینچ
  • حداکثر فشار کاری 20 بار
  • دمای محیط 80 درجه سانتی گراد
  • مناسب سیال آب، روغن، هوای فشرده
  • دمای محیط داخلی 30- تا 100 درجه سانتی گراد
  • ...

  شیر سولنوئید “1/2 دانفوس مدل 032U1279

  • جنس برنجی
  • وزن خالص 240 گرم
  • ساخت کشور دانمارک
  • شیر برقی دوراهه 2/2
  • سایز اتصالات 1/2 اینچ
  • سایز دیافراگم 1/4 اینچ
  • سایز محرک 0.53 اینچ
  • حداکثر فشار کاری 10 بار
  • دمای محیط 80 درجه سانتی گراد
  • مناسب سیال آب، روغن، هوای فشرده
  • دمای محیط داخلی 30- تا 100 درجه سانتی گراد
  • ...

  شیر سولنوئید “3/4 دانفوس مدل 032U7120

  • جنس برنجی
  • وزن خالص 860 گرم
  • ساخت کشور دانمارک
  • سایز اتصالات 3/4 اینچ
  • سایز دیافراگم 3/4 اینچ
  • سایز محرک 0.53 اینچ
  • حداکثر فشار کاری 16 بار
  • دمای محیط 80 درجه سانتی گراد
  • مناسب سیال آب، روغن، هوای فشرده
  • دمای محیط داخلی 30- تا 140 درجه سانتی گراد
  • ...

  شیر سولنوئید “1/2 1 دانفوس مدل 032U7140

  • جنس برنجی
  • اتصال دنده از تو
  • وزن خالص 2870 گرم
  • ساخت کشور دانمارک
  • سایز اتصالات 1/2 1 اینچ
  • سایز دیافراگم 1/2 1 اینچ
  • سایز محرک 0.53 اینچ
  • حداکثر فشار کاری 16 بار
  • دمای محیط 80 درجه سانتی گراد
  • مناسب سیال آب، روغن، هوای فشرده
  • دمای محیط داخلی 30- تا 140 درجه سانتی گراد
  • ...

  شیر سولنوئید “3/4 دانفوس مدل 032U1261

  • جنس برنجی
  • وزن خالص 670 گرم
  • ساخت کشور دانمارک
  • سایز اتصالات 3/4 اینچ
  • سایز دیافراگم3/4 اینچ
  • سایز محرک 0.53 اینچ
  • حداکثر فشار کاری 10 بار
  • دمای محیط 80 درجه سانتی گراد
  • مناسب سیال آب، روغن، هوای فشرده
  • دمای محیط داخلی 30- تا 100 درجه سانتی گراد
  • ...

  شیر سولنوئید “1 دانفوس مدل 032U7125

  • جنس برنجی
  • اتصال دنده از تو
  • وزن خالص 1290 گرم
  • ساخت کشور دانمارک
  • سایز اتصالات 1 اینچ
  • سایز دیافراگم 1 اینچ
  • سایز محرک 0.53 اینچ
  • حداکثر فشار کاری 16 بار
  • دمای محیط 80 درجه سانتی گراد
  • مناسب سیال آب، روغن، هوای فشرده
  • دمای محیط داخلی 30- تا 140 درجه سانتی گراد
  • ...

  شیر سولنوئید “1/4 1 دانفوس مدل 032U7132

  • جنس برنجی
  • اتصال دنده از تو
  • وزن خالص 1920 گرم
  • ساخت کشور دانمارک
  • سایز اتصالات 1/4 1 اینچ
  • سایز دیافراگم 1/4 1 اینچ
  • سایز محرک 0.53 اینچ
  • حداکثر فشار کاری 16 بار
  • دمای محیط 80 درجه سانتی گراد
  • مناسب سیال آب، روغن، هوای فشرده
  • دمای محیط داخلی 30- تا 140 درجه سانتی گراد
  • ...

  شیر سولنوئید “2 دانفوس مدل 032U7150

  • جنس برنجی
  • اتصال دنده از تو
  • وزن خالص 4680 گرم
  • ساخت کشور دانمارک
  • سایز اتصالات 2 اینچ
  • سایز دیافراگم 2 اینچ
  • سایز محرک 0.53 اینچ
  • حداکثر فشار کاری 16 بار
  • دمای محیط 80 درجه سانتی گراد
  • مناسب سیال آب، روغن، هوای فشرده
  • دمای محیط داخلی 30- تا 140 درجه سانتی گراد
  • ...

  بوبین شیر سولنوئید با سوکت دانفوس مدل 018F6757

  • اتصال با سوکت
  • وزن خالص 320 گرم
  • برق مصرفی 16 وات
  • جریان برق 24 ولت DC
  • حداقل و حداکثر کابل 6-11 میلی متر
  • قابل استفاده در شیر برقی های دانفوس
  • مقاومت و استحکام بسیار بالای محیطی
  • دمای محیط داخلی 40- تا 80 درجه سانتی گراد
  • ...

  شیر سولنوئید “1/2 دانفوس مدل 032U7117

  • جنس برنجی
  • اتصال دنده از تو
  • وزن خالص 680 گرم
  • ساخت کشور دانمارک
  • سایز اتصالات 1/2 اینچ
  • سایز دیافراگم 5/8 اینچ
  • سایز محرک 0.53 اینچ
  • حداکثر فشار کاری 16 بار
  • دمای محیط 80 درجه سانتی گراد
  • مناسب سیال آب، روغن، هوای فشرده
  • دمای محیط داخلی 30- تا 100 درجه سانتی گراد
  • ...

  شیر سولنوئید “3/4 دانفوس مدل 032U7122

  • جنس برنجی
  • اتصال دنده از تو
  • ساخت کشور دانمارک
  • سایز اتصالات 1/4 اینچ
  • سایز دیافراگم 1/4 اینچ
  • سایز محرک 0.53 اینچ
  • حداکثر فشار کاری 16 بار
  • دمای محیط 80 درجه سانتی گراد
  • مناسب سیال آب، روغن، هوای فشرده
  • دمای محیط داخلی 30- تا 100 درجه سانتی گراد
  • ...

  شیر سولنوئید “1/4 1 دانفوس مدل 032U7134

  • جنس برنجی
  • اتصال دنده از تو
  • وزن خالص 1910 گرم
  • ساخت کشور دانمارک
  • سایز اتصالات 1/4 1 اینچ
  • سایز دیافراگم 1/4 1 اینچ
  • سایز محرک 0.53 اینچ
  • حداکثر فشار کاری 16 بار
  • دمای محیط 80 درجه سانتی گراد
  • مناسب سیال آب، روغن، هوای فشرده
  • دمای محیط داخلی 30- تا 120 درجه سانتی گراد
  • ...

  شیر سولنوئید “1/2 1 دانفوس مدل 032U7142

  • جنس برنجی
  • اتصال دنده از تو
  • وزن خالص 2990 گرم
  • ساخت کشور دانمارک
  • سایز اتصالات 1/2 1 اینچ
  • سایز دیافراگم 1/2 1 اینچ
  • سایز محرک 0.53 اینچ
  • حداکثر فشار کاری 10 بار
  • دمای محیط 80 درجه سانتی گراد
  • مناسب سیال آب، روغن، هوای فشرده
  • دمای محیط داخلی 30- تا 120 درجه سانتی گراد
  • ...

  شیر سولنوئید “2 دانفوس مدل 032U7152

  • جنس برنجی
  • اتصال دنده از تو
  • وزن خالص 4730 گرم
  • ساخت کشور دانمارک
  • سایز اتصالات 2 اینچ
  • سایز دیافراگم 2 اینچ
  • سایز محرک 0.53 اینچ
  • حداکثر فشار کاری 10 بار
  • دمای محیط 80 درجه سانتی گراد
  • مناسب سیال آب، روغن، هوای فشرده
  • دمای محیط داخلی 30- تا 120 درجه سانتی گراد
  • ...

  شیر سولنوئید بخار “1/2 دانفوس مدل 032U3804

  • جنس برنجی
  • اتصال دنده از تو
  • وزن خالص 2990 گرم
  • ساخت کشور دانمارک
  • سایز اتصالات 1/2 اینچ
  • سایز دیافراگم 1/2 اینچ
  • سایز محرک 0.53 اینچ
  • حداکثر فشار کاری 10 بار
  • دمای محیط 80 درجه سانتی گراد
  • مناسب سیال آب، روغن، هوای فشرده
  • دمای محیط داخلی 10- تا 185 درجه سانتی گراد
  • ...