نمایش دادن همه 6 نتیجه

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV17

99,250,000 ریال
 • سایز لوله ½ 1 اینچ
 • قطر فیلتر 43 سانتیمتر
 • سیلیس مورد نیاز 40kg
 • حداکثر فشار کاری 2/8 بار
 • آبدهی 7/5 مترمکعب برساعت
 • ...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV20

118,500,000 ریال
 • سایز لوله ½ 1 اینچ
 • جنس بدنه فایبرگلاس
 • قطر فیلتر 50 سانتیمتر
 • سیلیس مورد نیاز 70kg
 • حداکثر فشار کاری 2/8 بار
 • آبدهی 10/5 مترمکعب برساعت
 • ...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV24

142,150,000 ریال
 • سایز لوله ½ 1 اینچ
 • جنس بدنه فایبرگلاس
 • قطر فیلتر 60 سانتیمتر
 • سیلیس مورد نیاز 125kg
 • حداکثر فشار کاری 2/8 بار
 • آبدهی 14/3 مترمکعب برساعت
 • ...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV27

202,500,000 ریال
 • سایز لوله 2 اینچ
 • جنس بدنه فایبرگلاس
 • قطر فیلتر 67 سانتیمتر
 • سیلیس مورد نیاز 185kg
 • حداکثر فشار کاری 2/8 بار
 • آبدهی 20/3 مترمکعب برساعت
 • ...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV31

229,000,000 ریال
 • سایز لوله 2 اینچ
 • جنس بدنه فایبرگلاس
 • قطر فیلتر 78 سانتیمتر
 • سیلیس مورد نیاز 320kg
 • حداکثر فشار کاری 2/8 بار
 • آبدهی 24/7 مترمکعب برساعت
 • ...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV35

292,900,000 ریال
 • سایز لوله 2 اینچ
 • جنس بدنه فایبرگلاس
 • قطر فیلتر 87 سانتیمتر
 • سیلیس مورد نیاز 430kg
 • حداکثر فشار کاری 2/8 بار
 • آبدهی 30/9 مترمکعب برساعت
 • ...