در حال نمایش 16 نتیجه

نمایش 9 24 36
دسته بندی
  نوع فیلتر تصفیه
   برند
    برند

     فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV17

     • سایز لوله ½ 1 اینچ
     • قطر فیلتر 43 سانتیمتر
     • سیلیس مورد نیاز 40kg
     • حداکثر فشار کاری 2/8 بار
     • آبدهی 7/5 مترمکعب برساعت
     • ...

     فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV20

     • سایز لوله ½ 1 اینچ
     • جنس بدنه فایبرگلاس
     • قطر فیلتر 50 سانتیمتر
     • سیلیس مورد نیاز 70kg
     • حداکثر فشار کاری 2/8 بار
     • آبدهی 10/5 مترمکعب برساعت
     • ...

     فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV24

     • سایز لوله ½ 1 اینچ
     • جنس بدنه فایبرگلاس
     • قطر فیلتر 60 سانتیمتر
     • سیلیس مورد نیاز 125kg
     • حداکثر فشار کاری 2/8 بار
     • آبدهی 14/3 مترمکعب برساعت
     • ...

     فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV27

     • سایز لوله 2 اینچ
     • جنس بدنه فایبرگلاس
     • قطر فیلتر 67 سانتیمتر
     • سیلیس مورد نیاز 185kg
     • حداکثر فشار کاری 2/8 بار
     • آبدهی 20/3 مترمکعب برساعت
     • ...

     فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV31

     • سایز لوله 2 اینچ
     • جنس بدنه فایبرگلاس
     • قطر فیلتر 78 سانتیمتر
     • سیلیس مورد نیاز 320kg
     • حداکثر فشار کاری 2/8 بار
     • آبدهی 24/7 مترمکعب برساعت
     • ...

     فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV35

     • سایز لوله 2 اینچ
     • جنس بدنه فایبرگلاس
     • قطر فیلتر 87 سانتیمتر
     • سیلیس مورد نیاز 430kg
     • حداکثر فشار کاری 2/8 بار
     • آبدهی 30/9 مترمکعب برساعت
     • ...

     فیلتر شنی ایمکس مدل P450

     • سایز لوله ½ 1 اینچ
     • قطر فیلتر 45 سانتیمتر
     • سیلیس مورد نیاز 45kg
     • حداکثر فشار کاری 2 بار
     • آبدهی 7/8 مترمکعب برساعت
     • ...

     فیلتر شنی ایمکس مدل P350

     • سایز لوله ½ 1 اینچ
     • قطر فیلتر 35 سانتیمتر
     • سیلیس مورد نیاز 40kg
     • حداکثر فشار کاری 2 بار
     • آبدهی 4/3 مترمکعب برساعت
     • ...

     فیلتر شنی ایمکس مدل T700

     • سایز لوله ½ 1 اینچ
     • قطر فیلتر 71 سانتیمتر
     • سیلیس مورد نیاز 200kg
     • حداکثر فشار کاری 4 بار
     • آبدهی 19/5 مترمکعب برساعت
     • ...

     فیلتر شنی ایمکس مدل T450

     • سایز لوله ½ 1 اینچ
     • قطر فیلتر 46 سانتیمتر
     • سیلیس مورد نیاز 75kg
     • حداکثر فشار کاری 4 بار
     • آبدهی 8 مترمکعب برساعت
     • ...

     فیلتر شنی ایمکس مدل P400

     • سایز لوله ½ 1 اینچ
     • قطر فیلتر 40 سانتیمتر
     • سیلیس مورد نیاز 40kg
     • حداکثر فشار کاری 2 بار
     • آبدهی 6/12 مترمکعب برساعت
     • ...

     فیلتر شنی ایمکس مدل P500

     • سایز لوله ½ 1 اینچ
     • قطر فیلتر 53 سانتیمتر
     • سیلیس مورد نیاز 85kg
     • حداکثر فشار کاری 2 بار
     • آبدهی 10/8 مترمکعب برساعت
     • ...

     فیلتر شنی ایمکس مدل P650

     • سایز لوله ½ 1 اینچ
     • قطر فیلتر 63 سانتیمتر
     • سیلیس مورد نیاز 145kg
     • حداکثر فشار کاری 2 بار
     • آبدهی 15/3 مترمکعب برساعت
     • ...

     فیلتر شنی ایمکس مدل P700

     • سایز لوله ½ 1 اینچ
     • قطر فیلتر 71 سانتیمتر
     • سیلیس مورد نیاز 210kg
     • حداکثر فشار کاری 2 بار
     • آبدهی 19/2 مترمکعب برساعت
     • ...

     فیلتر شنی ایمکس مدل T500

     • سایز لوله ½ 1 اینچ
     • قطر فیلتر 51 سانتیمتر
     • سیلیس مورد نیاز 95kg
     • حداکثر فشار کاری 4 بار
     • آبدهی 10 مترمکعب برساعت
     • ...

     فیلتر شنی ایمکس مدل T600

     • سایز لوله ½ 1 اینچ
     • قطر فیلتر 61 سانتیمتر
     • سیلیس مورد نیاز 165kg
     • حداکثر فشار کاری 4 بار
     • آبدهی 14/6 مترمکعب برساعت
     • ...