در حال نمایش 6 نتیجه

نمایش 9 24 36
دسته بندی
  محدوده قیمت

   منبع انبساط باز 350 لیتری مهرافروز

   • عایق دار با ظرفیت 350 لیتر
   • صرفه جویی در مصرف انرژی
   • ضخامت: 4 سانتی متر
   • قطر خارجی: 71 سانتی متر
   • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
   • ...

   منبع انبساط باز 250 لیتری مهرافروز

   • عایق دار با ظرفیت 250 لیتر
   • صرفه جویی در مصرف انرژی
   • ضخامت: 4 سانتی متر
   • قطر خارجی: 64 سانتی متر
   • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
   • ...

   منبع انبساط باز 185 لیتری مهرافروز

   • عایق دار با ظرفیت 185 لیتر
   • صرفه جویی در مصرف انرژی
   • ضخامت: 3/5 سانتی متر
   • قطر خارجی: 64 سانتی متر
   • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
   • ...

   منبع انبساط باز 130 لیتری مهرافروز

   • عایق دار با ظرفیت 130 لیتر
   • صرفه جویی در مصرف انرژی
   • ضخامت: 3 سانتی متر
   • قطر خارجی: 57/5 سانتی متر
   • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
   • ...

   منبع انبساط باز 80 لیتری مهرافروز

   • عایق دار با ظرفیت 80 لیتر
   • صرفه جویی در مصرف انرژی
   • ضخامت: 3 سانتی متر
   • قطر خارجی: 53/5 سانتی متر
   • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
   • ...

   منبع انبساط باز 50 لیتری مهرافروز

   • عایق دار با ظرفیت 50 لیتر
   • صرفه جویی در مصرف انرژی
   • ضخامت: 2/5 سانتی متر
   • قطر خارجی: 43/5 سانتی متر
   • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
   • ...