نمایش دادن همه 9 نتیجه

پمپ سیرکوله لئو مدل LRP15-50/130

17,730,000 ریال
 • تکفاز
 • حداکثر هد 4.5/3.8/2.5 متر
 • حداکثر دبی 40/32/23 لیتر بر دقیقه
 • سایز ورودی و خروجی 1.2 اینچ
 • ...

پمپ سیرکوله لئو مدل LRP15-60/130

18,000,000 ریال
 • تکفاز
 • حداکثر هد 5.5/4.5/2.8 متر
 • حداکثر دبی 40/32/23 لیتر بر دقیقه
 • سایز ورودی و خروجی 1.2 اینچ
 • ...

پمپ سیرکوله لئو مدل LRP25-40/180

20,700,000 ریال
 • تکفاز
 • حداکثر هد 4/3.3/2.3 متر
 • حداکثر دبی 55/42/30 لیتر بر دقیقه
 • سایز ورودی و خروجی 1 اینچ
 • ...

پمپ سیرکوله لئو مدل LRP25-60/130

20,790,000 ریال
 • تکفاز
 • حداکثر هد 5.5/4.5/2.8 متر
 • حداکثر دبی 58/43/28 لیتر بر دقیقه
 • سایز ورودی و خروجی 1 اینچ
 • ...

پمپ سیرکوله لئو مدل LRP25-60/180

22,590,000 ریال
 • تکفاز
 • حداکثر هد 5.5/4.5/2.8 متر
 • حداکثر دبی 66/47/32 لیتر بر دقیقه
 • سایز ورودی و خروجی 1 اینچ
 • ...

پمپ سیرکوله لئو مدل LRP25-80/180

34,560,000 ریال
 • تکفاز
 • حداکثر هد 7.1/6.5/5.5 متر
 • حداکثر دبی 120/100/60 لیتر بر دقیقه
 • سایز ورودی و خروجی 1 اینچ
 • ...

پمپ سیرکوله لئو مدل LRP25-120/180

37,080,000 ریال
 • تکفاز
 • حداکثر هد 11.5/10/6.3 متر
 • حداکثر دبی 67/38/22.5 لیتر بر دقیقه
 • سایز ورودی و خروجی 1 اینچ
 • ...

پمپ سیرکوله لئو مدل LRP32-60/180

24,030,000 ریال
 • تکفاز
 • حداکثر هد 5.5/4.5/2.8 متر
 • حداکثر دبی 66/47/32 لیتر بر دقیقه
 • سایز ورودی و خروجی 1/4 1 اینچ
 • ...

پمپ سیرکوله لئو مدل LRP32-80/180

37,980,000 ریال
 • تکفاز
 • حداکثر هد 7.3/6.7/5.4 متر
 • حداکثر دبی 167/100/60 لیتر بر دقیقه
 • سایز ورودی و خروجی 1/4 1 اینچ
 • ...