در حال نمایش 14 نتیجه

نمایش 9 24 36
دسته بندی
  محدوده قیمت

   منبع انبساط تحت فشار زیلمت 500 لیتری(10بار)

   • تیوپی
   • مقاومت بالا
   • فشار کاری 10bar
   • کاهش مصرف آب
   • کاهش مصرف برق
   • ساخت کشور ایتالیا
   • دارای ظرفیت 24 لیتر تا 1000 لیتر
   • بالا بردن طول عمر پمپ آب به دلیل حفظ جریان پیوسته
   • ...

   منبع انبساط باز 350 لیتری مهرافروز

   58,950,000 ریال
   • عایق دار با ظرفیت 350 لیتر
   • صرفه جویی در مصرف انرژی
   • ضخامت: 4 سانتی متر
   • قطر خارجی: 71 سانتی متر
   • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
   • ...

   منبع انبساط باز 250 لیتری مهرافروز

   49,950,000 ریال
   • عایق دار با ظرفیت 250 لیتر
   • صرفه جویی در مصرف انرژی
   • ضخامت: 4 سانتی متر
   • قطر خارجی: 64 سانتی متر
   • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
   • ...

   منبع انبساط باز 185 لیتری مهرافروز

   37,950,000 ریال
   • عایق دار با ظرفیت 185 لیتر
   • صرفه جویی در مصرف انرژی
   • ضخامت: 3/5 سانتی متر
   • قطر خارجی: 64 سانتی متر
   • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
   • ...

   منبع انبساط باز 130 لیتری مهرافروز

   32,950,000 ریال
   • عایق دار با ظرفیت 130 لیتر
   • صرفه جویی در مصرف انرژی
   • ضخامت: 3 سانتی متر
   • قطر خارجی: 57/5 سانتی متر
   • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
   • ...

   منبع انبساط باز 80 لیتری مهرافروز

   29,950,000 ریال
   • عایق دار با ظرفیت 80 لیتر
   • صرفه جویی در مصرف انرژی
   • ضخامت: 3 سانتی متر
   • قطر خارجی: 53/5 سانتی متر
   • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
   • ...

   منبع انبساط باز 50 لیتری مهرافروز

   26,550,000 ریال
   • عایق دار با ظرفیت 50 لیتر
   • صرفه جویی در مصرف انرژی
   • ضخامت: 2/5 سانتی متر
   • قطر خارجی: 43/5 سانتی متر
   • انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط
   • ...

   منبع انبساط تحت فشار زیلمت 50 لیتری

   64,500,000 ریال
   • تیوپی
   • مقاومت بالا
   • فشار کاری 10bar
   • کاهش مصرف آب
   • کاهش مصرف برق
   • ساخت کشور ایتالیا
   • دارای ظرفیت 24 لیتر تا 1000 لیتر
   • بالا بردن طول عمر پمپ آب به دلیل حفظ جریان پیوسته
   • ...

   منبع انبساط تحت فشار زیلمت 60 لیتری

   75,500,000 ریال
   • تیوپی
   • مقاومت بالا
   • فشار کاری 10bar
   • کاهش مصرف آب
   • کاهش مصرف برق
   • ساخت کشور ایتالیا
   • دارای ظرفیت 24 لیتر تا 1000 لیتر
   • بالا بردن طول عمر پمپ آب به دلیل حفظ جریان پیوسته
   • ...

   منبع انبساط تحت فشار زیلمت 100 لیتری(10بار)

   114,500,000 ریال
   • تیوپی
   • مقاومت بالا
   • فشار کاری 10bar
   • کاهش مصرف آب
   • کاهش مصرف برق
   • ساخت کشور ایتالیا
   • دارای ظرفیت 24 لیتر تا 1000 لیتر
   • بالا بردن طول عمر پمپ آب به دلیل حفظ جریان پیوسته
   • ...

   منبع انبساط تحت فشار زیلمت 200 لیتری(10بار)

   234,000,000 ریال
   • تیوپی
   • مقاومت بالا
   • فشار کاری 10bar
   • کاهش مصرف آب
   • کاهش مصرف برق
   • ساخت کشور ایتالیا
   • دارای ظرفیت 24 لیتر تا 1000 لیتر
   • بالا بردن طول عمر پمپ آب به دلیل حفظ جریان پیوسته
   • ...

   منبع انبساط تحت فشار زیلمت 300 لیتری(10بار)

   279,000,000 ریال
   • تیوپی
   • مقاومت بالا
   • فشار کاری 10bar
   • کاهش مصرف آب
   • کاهش مصرف برق
   • ساخت کشور ایتالیا
   • دارای ظرفیت 24 لیتر تا 1000 لیتر
   • بالا بردن طول عمر پمپ آب به دلیل حفظ جریان پیوسته
   • ...

   منبع انبساط تحت فشار زیلمت 80 لیتری

   95,500,000 ریال
   • تیوپی
   • مقاومت بالا
   • فشار کاری 10bar
   • کاهش مصرف آب
   • کاهش مصرف برق
   • ساخت کشور ایتالیا
   • دارای ظرفیت 24 لیتر تا 1000 لیتر
   • بالا بردن طول عمر پمپ آب به دلیل حفظ جریان پیوسته
   • ...

   منبع انبساط تحت فشار زیلمت 24 لیتری

   17,000,000 ریال
   • تیوپی
   • مقاومت بالا
   • منبع انبساط بسته
   • فشار کاری 8bar
   • کاهش مصرف آب
   • کاهش مصرف برق
   • ساخت کشور ایتالیا
   • دارای ظرفیت 24 لیتر تا 1000 لیتر
   • ...