نمایش 1–50 از 84 نتیجه

نمایش 9 24 36
دسته بندی
  محدوده قیمت

   مشعل گازی ایران رادیاتور مدل GMG 85

   229,175,000 ریال
   • بسیار کم صدا
   • سرویس ونگهداری بسیار ساده
   • عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
   • قابلیت عملکرد با گاز طبیعی و LPG
   • دارای تکنولوژی LOW EXCESS AIR
   • تحت لیسانس شرکت درایزلر آلمان
   • دارای تکنولوژی پیش مخلوط نسبی و شعله شاخه ای
   • ...

   مشعل گازی ایران رادیاتور مدل GMG 110

   258,839,000 ریال
   • بسیار کم صدا
   • سرویس ونگهداری بسیار ساده
   • عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
   • قابلیت عملکرد با گاز طبیعی و LPG
   • دارای تکنولوژی LOW EXCESS AIR
   •  تحت لیسانس شرکت درایزلر آلمان
   • دارای تکنولوژی پیش مخلوط نسبی و شعله شاخه ای
   • ...

   مشعل گازی ایران رادیاتور مدل GMG 220

   278,040,000 ریال
   • بسیار کم صدا
   • سرویس ونگهداری بسیار ساده
   • عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
   • قابلیت عملکرد با گاز طبیعی و LPG
   • دارای تکنولوژی LOW EXCESS AIR
   •  تحت لیسانس شرکت درایزلر آلمان
   • دارای تکنولوژی پیش مخلوط نسبی و شعله شاخه ای
   • ...

   مشعل گازی ایران رادیاتور مدل PGN 1

   918,750,000 ریال1,085,700,000 ریال
   • دو مرحله ای
   • سرویس ونگهداری آسان
   • عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
   • قابلیت عملکرد با گاز طبیعی (گازسوز)
   • مجهز به تابلو برق یکپارچه و متصل به مشعل
   • دامنه حرارتی 212,000 الی 800,000 کیلو کالری بر ساعت
   • ...

   مشعل گازی ایران رادیاتور مدل PGN 1 A

   513,450,000 ریال519,750,000 ریال
   • یک مرحله ای
   • سرویس ونگهداری آسان
   • عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
   • قابلیت عملکرد با گاز طبیعی (گازسوز)
   • مجهز به تابلو برق یکپارچه و متصل به مشعل
   • دامنه حرارتی 212,000 الی 500,000 کیلو کالری بر ساعت
   • پایداری کامل شعله در تمام حالات عملکرد مشعل به دلیل وجود شعله نگهدارنده
   • ...

   مشعل گازی ایران رادیاتور مدل PGN 1 B

   600,600,000 ریال617,925,000 ریال
   • دو مرحله ای
   • سرویس ونگهداری آسان
   • عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
   • قابلیت عملکرد با گاز طبیعی (گازسوز)
   • مجهز به تابلو برق یکپارچه و متصل به مشعل
   • دامنه حرارتی 212,000 الی 600,000 کیلو کالری بر ساعت
   • ...

   مشعل گازی ایران رادیاتور مدل PGN 1 C

   760,200,000 ریال
   • دو مرحله ای
   • سرویس ونگهداری آسان
   • عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
   • قابلیت عملکرد با گاز طبیعی (گازسوز)
   • مجهز به تابلو برق یکپارچه و متصل به مشعل
   • دامنه حرارتی 212,000 الی 800,000 کیلو کالری بر ساعت
   • ...

   مشعل گازی ایران رادیاتور مدل PGN 1 SP

   931,350,000 ریال1,197,000,000 ریال
   • دو مرحله ای
   • سرویس و نگهداری بسیار ساده
   • عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
   • قابلیت عملکرد با گاز طبیعی (گازسوز)
   • پایداری کامل شعله در تمام حالات عملکرد مشعل
   • دامنه حرارتی 297,000 الی 1,070,000 کیلو کالری بر ساعت
   • ...

   مشعل گازی ایران رادیاتور مدل JGN 80/0

   159,959,000 ریال
   • یک مرحله ای
   • سرویس و نگهداری آسان
   • عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
   • قابلیت عملکرد با گاز طبیعی (گازسوز)
   • مجهز به تابلو برق یکپارچه و متصل به مشعل
   • دامنه حرارتی 42,000 الی 155,000 کیلو کالری بر ساعت
   • ...

   مشعل گازی ایران رادیاتور مدل JGN 80/1

   161,710,000 ریال
   • یک مرحله ای
   • سرویس ونگهداری آسان
   • عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
   • قابلیت عملکرد با گاز طبیعی (گازسوز)
   • مجهز به تابلو برق یکپارچه و متصل به مشعل
   • دامنه حرارتی 52,000 الی 172,000 کیلو کالری بر ساعت
   • ...

   مشعل گازی ایران رادیاتور مدل JGN 80/2

   158,620,000 ریال183,340,000 ریال
   • یک مرحله ای
   • سرویس ونگهداری آسان
   • عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
   • قابلیت عملکرد با گاز طبیعی (گازسوز)
   • مجهز به تابلو برق یکپارچه و متصل به مشعل
   • دامنه حرارتی 52,000 الی 225,000 کیلو کالری بر ساعت
   • ...

   مشعل گازی ایران رادیاتور مدل PGN 0

   232,050,000 ریال253,050,000 ریال
   • یک مرحله ای
   • سرویس ونگهداری آسان
   • عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
   • قابلیت عملکرد با گاز طبیعی (گازسوز)
   • مجهز به تابلو برق یکپارچه و متصل به مشعل
   • ...

   مشعل گازی ایران رادیاتور مدل PGN 0 A

   285,600,000 ریال317,100,000 ریال
   • یک مرحله ای
   • سرویس ونگهداری آسان
   • عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
   • قابلیت عملکرد با گاز طبیعی (گازسوز)
   • مجهز به تابلو برق یکپارچه و متصل به مشعل
   • دامنه حرارتی 130,000 الی 390,000 کیلو کالری بر ساعت
   • ...

   مشعل گازی ایران رادیاتور مدل PGN 0 SP

   341,250,000 ریال
   • دو مرحله ای
   • سرویس ونگهداری آسان
   • عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
   • قابلیت عملکرد با گاز طبیعی (گازسوز)
   • مجهز به تابلو برق یکپارچه و متصل به مشعل
   • دامنه حرارتی 130,000 الی 390,000 کیلو کالری بر ساعت
   • ...

   مشعل گازی ایران رادیاتور مدل PGN 2

   1,642,200,000 ریال
   • دو مرحله ای
   • عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
   • سرویس و نگهداری بسیار ساده
   • قابلیت عملکرد با گاز طبیعی (گازسوز)
   • دامنه حرارتی 424,000 الی 1,800,000 کیلو کالری بر ساعت
   • ...

   مشعل گازی ایران رادیاتور مدل PGN 2 A

   1,632,750,000 ریال
   • دو مرحله ای
   • سرویس ونگهداری بسیار ساده
   • عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
   • قابلیت عملکرد با گاز طبیعی (گازسوز)
   • پایداری کامل شعله در تمام حالات مشعل
   • دامنه حرارتی 424,000 الی 1,500,000 کیلو کالری بر ساعت
   • ...

   مشعل گازی ایران رادیاتور مدل PGN 2 SP

   2,010,750,000 ریال
   • دو مرحله ای
   • سرویس ونگهداری بسیار ساده
   • عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین
   • قابلیت عملکرد با گاز طبیعی (گازسوز)
   • پایداری کامل شعله در تمام حالات عملکرد مشعل
   • دامنه حرارتی 454,000 الی 2,260,000 کیلو کالری بر ساعت
   • ...

   مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل F 88

   104,545,000 ریال
   • یک مرحله ای
   • بسیار کم صدا
   • قابلیت عملکرد با گاز طبیعی و  LPG
   • دارای ظرفیت 88000-25000 kcal/hr
   • امکان سرویس و نگهداری بسیار ساده
   • مجهز به تابلو برق یکپارچه و متصل به مشعل
   • دارا بودن حداکثر راندمان در دیگ‌ های فولادی و چدنی
   • ...

   مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل RAN 25

   117,832,000 ریال146,260,000 ریال
   • یک مرحله ای
   • بسیار کم صدا
   • قابلیت عملکرد با گاز طبیعی و  LPG
   • دارای ظرفیت 102000-37000 kcal/hr
   • امکان سرویس و نگهداری بسیار ساده
   • مجهز به تابلو برق یکپارچه و متصل به مشعل
   • دارا بودن حداکثر راندمان در دیگ‌ های فولادی و چدنی
   • ...

   مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل IG 2100

   2,220,750,000 ریال
   • گازسوز
   • دو مرحله ای
   • دارای تابلو برق متصل به مشعل
   • ظرفیت گرمایشی 767-4651 kW می باشد
   • ظرفیت حرارتی 1.500.000 الی 2.100.000 kcal/hr
   • ...

   مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل IG 1700

   2,063,250,000 ریال
   • دو مرحله ای
   • گازسوز
   • سفارشی
   • دارای دمپر اتوماتیک
   • مجهز به تابلو برق متصل به مشعل
   • دارای ظرفیت 425.000 الی 1.500.000 kcal/hr
   • ...

   مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل IG 4400

   • سه فاز
   • مدولیتینگ
   • گازسوز
   • سفارشی
   • دارای تابلو برق مجزا
   • مجهز به دمپر اتوماتیک
   • دارای ظرفیت حرارتی 660.000 الی 4.000.000 kcal/hr
   • ...

   مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل IG 2800

   2,241,750,000 ریال
   • گازسوز
   • سفارشی
   • دو مرحله ای
   • مجهز به دمپر اتوماتیک
   • دارای تابلو برق متصل به مشعل
   • دارای ظرفیت حرارتی 2.100.000 الی 2.800.000 kcal/hr
   • ...

   مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل IG 5800

   • سه فاز
   • مدولیتینگ
   • سفارشی
   • گاز سوز
   • دارای تابلو برق مجزا
   • مجهز به دمپر اتوماتیک
   • دارای ظرفیت حرارتی 835.000 الی 5.000.000 kcal/hr
   • ...

   مشعل گازسوز ایران رادیاتور مدل F55

   85,078,000 ریال
   • یک مرحله ای
   • بسیار کم صدا
   • قابلیت عملکرد با گاز طبیعی و  LPG
   • دارای ظرفیت 43000-17000 kcal/hr
   • امکان سرویس و نگهداری بسیار ساده
   • مجهز به تابلو برق یکپارچه و متصل به مشعل
   • دارا بودن حداکثر راندمان در دیگ‌ های فولادی و چدنی
   • ...

   مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور DR 2

   218,360,000 ریال
   • دوگانه سوز
   • دارای دمپر دستی
   • دارای ظرفیت 38.000 الی 86.000 kcal/hr
   • جنس بدنه از آلومینیوم ریخته گری شده و با دوام
   • ...
    

   مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور DP 0

   394,490,000 ریال
   • دوگانه سوز
   • دارای دمپر دستی
   • جنس بدنه از آلومینیوم ریخته گری شده و مقاوم
   • دارای ظرفیت حرارتی 110.000 الی 325.000 kcal/hr
   • ...

   مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور DJ 2

   270,890,000 ریال
   • دوگانه سوز
   • مجهز به دمپر دستی
   • دارای ظرفیت 86.000 الی 190.000 kcal/hr
   • جنس بدنه از آلومینیوم ریخته گری شده و مقاوم
   • ...

   مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور DP 0 SP

   642,600,000 ریال
   • دوگانه سوز
   • دارای دمپر دستی
   • جنس بدنه از آلومینیوم ریخته گری شده و مقاوم
   • دارای ظرفیت حرارتی 110.000 الی 395.000 kcal/h
   • ...

   مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور DP 1 B SP

   1,281,000,000 ریال1,585,500,000 ریال
   • دوگانه سوز
   • دارای دمپر اتوماتیک
   • جنس بدنه آلومینیوم ریخته گری شده و مقاوم
   • دارای ظرفیت حرارتی 230.000 الی 850.000 kcal/h
   • ...

   مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور DP 1 C SP

   • دوگانه سوز
   • دارای دمپر اتوماتیک
   • جنس بدنه از آلومینیوم ریخته گری شده و مقاوم
   • دارای ظرفیت حرارتی 230.000 الی 850.000 kcal/h
   • ...

   مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور DP 2 A

   2,121,000,000 ریال
   • دوگانه سوز
   • دارای دمپر اتوماتیک
   • جنس بدنه از الومینیوم ریخته گری شده و مقاوم
   • دارای ظرفیت حرارتی 370.000 الی 1.200.000 kcal/h
   • ...

   مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور DP 2

   2,152,500,000 ریال
   • دوگانه سوز
   • دارای دمپر اتوماتیک
   • جنس بدنه از آلومینیوم ریخته گری شده و مقاوم
   • دارای ظرفیت حرارتی 450.000 الی 1.500.000 kcal/h
   • ...

   مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور DP 1 SP

   1,249,500,000 ریال1,554,000,000 ریال
   • دوگانه سوز
   • دارای دمپر اتوماتیک
   • جنس بدنه از آلومینیوم ریخته گری شده و مقاوم
   • دارای ظرفیت حرارتی 197.000 الی 550.000 kcal/h
   • ...

   مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور ID 4400

   • دوگانه سوز
   • مدولیتینگ
   • دارای دمپر اتوماتیک
   • جنس بدنه از آلومینیوم ریخته گری شده و مقاوم
   • دارای ظرفیت حرارتی 660.000 الی 4.000.000 kcal/h
   • ...

   مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور ID 2800

   2,866,500,000 ریال
   • دوگانه سوز
   • دو مرحله ای
   • جنس بدنه از آلومینیوم ریخته گری شده و مقاوم
   • دارای ظرفیت حرارتی 2.100.000 الی 2.800.000 kcal/hr
   • ...

   مشعل دوگانه سوز ایران رادیاتور ID 2100

   2,793,000,000 ریال
   • دوگانه سوز
   • دو مرحله ای
   • دارای دمپر اتوماتیک
   • جنس بدنه از آلومینیوم ریخته گری شده و مقاوم
   • دارای ظرفیت حرارتی 1.500.000 الی 2.100.000 kcal/h
   • ...

   مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور مدل RA 2

   85,799,000 ریال
   • دارای دمپر دستی
   • دارای پمپ گازوئیل
   • نوع سوخت گازوئیل
   • دارای فن سانتروفیوژ
   • مجهز چشم الکترونیکی
   • دارای رله گازوئیلی 701
   • دارای احتراق تک مرحله ای
   • دارای توان و قدرت حرارتی بالا
   • ...

   مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور مدل JPE 80/2

   107,429,000 ریال126,690,000 ریال
   • دارای دمپر دستی
   • دارای پمپ گازوئیل
   • نوع سوخت گازوئیل
   • دارای فن سانتروفیوژ
   • مجهز چشم الکترونیکی
   • دارای رله گازوئیلی 701
   • دارای احتراق تک مرحله ای
   • دارای توان و قدرت حرارتی بالا
   • ...

   رله گازی شکوه تک شیر مدل G790

   قیمت اصلی 6,360,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,724,000 ریال است.
   • تک شیر
   • وزن 180 گرم
   • توان مصرفی 3 ولت آمپر
   • حداکثر جریان هر پایه 4 آمپر
   • زمان جرقه زنی اولیه 3 ثانیه
   • زمان تخلیه اولیه تقریبا 40 ثانیه
   • فیوز سریع 10 آمپر یا 6 آمپر کند
   • ...

   مشعل گازسوز شوفاژکار مدل CKI_G120

   98,841,600 ریال
   • حداكثر ظرفيت حرارتي 103.000 Kcal/hr
   • بدون تابلو برق
   • برق مصرفی تکفاز
   • دارای دور موتور 2800 RPM
   • سوخت مصرفی گاز طبیعی
   • نحوه احتراق یک مرحله ای
   • ...

   مشعل گازسوز شوفاژکار مدل CKI_G180

   134,222,400 ریال
   • حداكثر ظرفيت حرارتي 155.000 Kcal/hr
   • بدون تابلو برق
   • برق مصرفی تکفاز
   • دارای دور موتور 2800 RPM
   • سوخت مصرفی گاز طبیعی
   • نحوه احتراق یک مرحله ای
   • ...

   مشعل گازسوز شوفاژکار مدل CKI_G260

   124,956,000 ریال
   • حداكثر ظرفيت حرارتي 225.000 Kcal/hr
   • برق مصرفی تکفاز
   • دارای دور موتور 2800 RPM
   • سوخت مصرفی گاز طبیعی
   • نحوه احتراق یک مرحله ای
   • دارای شیر برقی تدریجی گاز 1 اینچ
   • ...

   مشعل گازسوز شوفاژکار مدل CKI_G350/c

   189,033,520 ریال
   • حداكثر ظرفيت حرارتي 301.000 Kcal/hr
   • بدون تابلو برق
   • برق مصرفی تکفاز
   • سوخت مصرفی گاز طبیعی
   • نحوه احتراق یک مرحله ای
   • دارای شیر برقی تدریجی گاز 1 اینچ
   • ...

   مشعل گازسوز شوفاژکار مدل CKI_G350/c2s

   367,670,160 ریال
   • حداكثر ظرفيت حرارتي 301.000 Kcal/hr
   • بدون تابلو برق
   • برق مصرفی تکفاز
   • دارای دور موتور 2800 RPM
   • سوخت مصرفی گاز طبیعی
   • نحوه احتراق دو مرحله ای
   • ...

   مشعل گازسوز شوفاژکار مدل CKI_G380

   168,760,800 ریال
   • حداكثر ظرفيت حرارتي 326.800 Kcal/hr
   • بدون تابلو برق
   • برق مصرفی تکفاز
   • سوخت مصرفی گاز طبیعی
   • نحوه احتراق یک مرحله ای
   • ...

   مشعل گازسوز شوفاژکار مدل CKI_G500

   259,927,200 ریال
   • حداكثر ظرفيت حرارتي 430.000 Kcal/hr
   • بدون تابلو برق
   • برق مصرفی تکفاز
   • سوخت مصرفی گاز طبیعی
   • نحوه احتراق یک مرحله ای
   • ...

   مشعل گازسوز شوفاژکار مدل CKI_G500/2s.

   423,875,920 ریال
   • حداكثر ظرفيت حرارتي 430.000 Kcal/hr
   • بدون تابلو برق
   • برق مصرفی تکفاز
   • سوخت مصرفی گاز طبیعی
   • نحوه احتراق دو مرحله ای
   • ...

   نازل 60 درجه دانفوس

   7,000,000 ریال
   • جنس برنجی
   • وزن 0.05 کیلوگرم
   • تعداد در بسته 10
   • زاویه پاشش 60 درجه
   • ابعاد 30x15x15 میلیمتر
   • ...

   پمپ گازوئیل سانتک مدل AN47

   ریال
   • بدون شیر
   • ورودی "1/4
   • خروجی نازل "1/8
   • حداکثر فشار 2 بار
   • پورت گیج فشار "1/8
   • ...